Ana Sayfa Manşet Yolda Açılan Damperlere Yasal Engelleme Geldi

Yolda Açılan Damperlere Yasal Engelleme Geldi

Yolda Açılan Damperlere Yasal Engelleme Geldi
Geçtiğimiz yıllarda özellikle İstanbul gibi dev şehirlerde seyir halinde açılarak üstgeçitleri yıkılmasına sebep olarak can ve mal kaybına sebep olan damperlere karşı yasal tedbirler geliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 22 Şubat 2015 tarihli 29275 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Araçların İmal, Tadil Ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair” başlıklı yönetmelikle zaman zaman ülke gündemine damga vuran kazaların önüne geçilecek.

Yapılan düzenlemeyle araçlarda, damper tam olarak indirilmediğinde, aracın seyir hızını 10 km/h’den fazla olmayacak şekilde sınırlayan bir sistem bulunması, araç giderken damper açıksa veya açılırsa, araçlarda sürücüyü ikaz eden sesli ve görsel uyarı sistemleri bulundurulması gibi önlemlere de yer veriliyor

Yönetmeliğin yayım tarihinde yürürlüğe giren uygulamanın hükümlerinin ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından yürütüleceği ifade ediliyor. Yeni üretilen araçlarda Resmi Gazete’nin yayın tarihinden başlayarak, ancak tamamlanmış araç olarak tescil edilmiş, ancak ilk defa damper üst yapısı monte edilerek tadilatlı araçlarda ve mevcut damperli araçlarda 12 aylık bir süre tanındığı belirtiliyor.

28.11.2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe eklenen maddede şu ifadelere yer veriliyor: “Ek Madde 7 (1) Damperli kamyonların damperlerinin kalkık durumda trafikte seyretmesini önleyecek tedbirler kapsamında aşağıda belirtilen asgari şartların yerine getirilmesi zorunludur: a) Damper tam olarak indirilmediğinde, aracın seyir hızını 10 km/h’den fazla olmayacak şekilde sınırlayan bir tertibat bulundurulur. b) Araç yürür vaziyetteyken damper açıksa veya açılırsa, araçlarda sürücüyü ikaz etmek için sesli uyarı veren ve sürücünün direkt görüş alanı içerisinde bulunan görsel ikaz sistemleri bulunur. c) Seyir ve yönlendirme kumandaları, operatörün kendi kendine destek sağlayacak şekilde bir elinin serbest olmasını ve kumandalara kazara temas riskinin azaltılmasını sağlayacak şekilde tasarımlanır. (2) Damperli araçlarda bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların sağlandığı TSE tarafından verilen teknik inceleme raporu ile tevsik edilir. Bu rapor, aracın muayenesi sırasında muayene kuruluşuna ibraz edilir.”

Aynı Yönetmeliğe geçici madde de eklenerek şu ifadelere yer verildi:  “Damperli kamyonlarla ilgili uygulama Geçici Madde 6 (1) Ek madde 7’nin uygulanması ile ilgili olarak; a) İlk defa damper üst yapısı monte edilerek yeni imal edilen araçlarda, birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri  ile ikinci fıkrası bu maddenin yayımı tarihinde, (a)  bendi bu maddenin yayımı tarihinden 12 ay sonra, b) Tamamlanmış araç olarak tescil edilmiş, ancak ilk defa damper üst yapısı monte edilerek  tadilat yapılan araçlarda, birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile  ikinci fıkrası bu maddenin yayımı tarihinden 12 ay sonra, c) birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası bu maddenin yayımı tarihinden 12 ay sonra, uygulamaya girer.”

Reklam

EN ÇOK OKUNANLAR